સાસરિયાના લોકોથી પ્રથમ વાર મળતા સમયે છોકરીઓના મગજમાં આ 10 સવાલ જરૂર આવે છે.

સાસરિયાના લોકોથી પ્રથમ વાર મળતા સમયે છોકરીઓના મગજમાં આ 10 સવાલ જરૂર આવે છે.

પહેલા સમયમાં છોકરીઓ લગ્નથી પહેલા થનાર પતિને જોતી નહી હતી પણ આજકાલ દુલ્હન આખા પરિવારથી મળી લે છે. લગ્નથી પહેલા સાસરિયાના લોકોથી મળવું અને વાત કરવું સામાન્ય વાત છે.

ખાસકરીને લવ-મેરેજમાં. જ્યારે છોકરી સાસરિયાથી પહેલીવાર મળે છે તો મગજમાં ઘણા સવાલ આવે છે. તે સવાલના કારણે એ નર્વસ થઈ જાય છે. આજે અમે તમને જણાવશે કે સાસરિયાવાળાથી પ્રથમવાર મળતા સમયે છોકરીઓ શું-શું વિચારે છે.

હું તેનાથી નમસ્તે બોલું કે તેમના પગે લાગું. આ વાત દરેક છોકરીના મગજમાં આવે છે. 

– એ અમારો સ્વાગત કેવી રીતે કરશે. છોકરીઓ હમેશા આ વિચારે છે કે સાસરિયાવાળા તેમના પરિવારથી કેવું વર્તન કરશે.

– શું તેમના માટે કોઈ ઉપહાર લેવું જોઈએ.

– તેને ડિનરમાં શું બનાવ્યું હશે.

-હું શું પહેરુ? વેસ્ટર્ન પહેરવા કે ટ્રેડીશનલ

– મારા સાસરિયાવાળા મારાથી શું પૂછશે…

– ફોન પર તો એ સારી વાતો કરે છે પણ રિયલમાં કેવા હશે…

Leave a Reply

Your email address will not be published.